Sunday, March 25, 2018
   
TEXT_SIZE

Teknologi Pembuatan

Teknologi Pembuatan

 

DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (REKABENTUK PRODUK)

Diploma in Engineering Technology (Product Design)

PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (REKABENTUK PRODUK) MENAWARKAN LATIHAN BERASASKAN TEORI DAN AMALI DALAM BIDANG REKABENTUK PRODUK SECARA KOMPREHENSIF. MATLAMAT UTAMA PROGRAM ADALAH UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERPENGETAHUAN DAN BERKEMAHIRAN TINGGI DALAM BIDANG REKABENTUK PRODUK DAN BERUPAYA MENJADI PEMANGKIN KEPADA PENINGKATAN KUALITI HIDUP. JUSTERU, KURIKULUM PROGRAM INI MEMFOKUSKAN PARA PELAJAR DENGAN KEMAHIRAN MEREKABENTUK SECARA KREATIF DAN INOVATIF SERTA BERFIKIRAN KRITIS, SUPAYA MEREKA BERDAYA SAING DAN BERKEUPAYAAN UNTUK MENGAPLIKASI KEMAHIRAN MEREKABENTUK PRODUK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DAN PROSES SEMASA YANG BERSESUAIAN DENGAN KEPERLUAN INDUSTRI.

SECARA KESELURUHANNYA, PROGRAM INI MENGGABUNGKAN AKTIVITI SENI REKAAN DAN TEKNOLOGI PEMBUATAN PRODUK. PELAJAR AKAN DIBEKALKAN DENGAN KEMAHIRAN KAJIAN DAN PENYELIDIKAN, PENGEMBANGAN BAKAT DAN KREATIVITI SERTA BERPENGETAHUAN DAN BERKEMAHIRAN TINGGI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERKINI UNTUK MEREALISASIKAN PRODUK REKAAN MEREKA KEPADA MODEL SEBENAR. KEMAHIRAN MEREKABENTUK DIMULAI DENGAN PEMAHAMAN KEPADA PROSES PENGHASILAN PRODUK IAITU BERMULA DARIPADA PENJANAAN IDEA DAN KEMAHIRAN MELAKAR IDEA. SETERUSNYA, KEMAHIRAN MEREKABENTUK DAN MEMBANGUNKAN REKAAN PRODUK DIASAH MELALUI PEMBELAJARAN PENGGUNAAN CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) DI MANA REKAAN DAPAT DILIHAT DALAM BENTUK 3D (THREE DIMENSION) DAN REKABENTUK DAPAT DIAKUKAN DENGAN LEBIH BERKESAN  SERTA BENTUK YANG DIINGINI DAPAT DITERJEMAHKAN KE DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN SEPENUHNYA.

KEMAHIRAN MENGHASILKAN MODEL (MOCK-UP/PROTOTYPE) JUGA AMAT DITITIKBERATKAN BAGI PROGRAM INI, DIMANA PARA PELAJAR DIDEDAHKAN  UNTUK MENGAPLIKASIKAN PELBAGAI JENIS KAEDAH DAN TEKNIK ASAS PEMBUATAN MODEL MENGGUNAKAN PELBAGAI JENIS MEDIA DAN SUMBER SAMADA SECARA KONVENSIONAL ATAU APLIKASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PROTOTAIP PANTAS (RAPID PROTOTYPING). TEKNOLOGI PROTOTAIP PANTAS YANG DISEDIAKAN DI PERDA-TECH MAMPU MEMBERI PENDEDAHAN DAN PENGALAMAN KEPADA SETIAP PELAJAR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENYELENGARAAN MESIN SECARA HANDS-ON DAN INI SELARI DENGAN KEPERLUAN PENGETAHUAN DAN KESEDARAN TERHADAP KEPENTINGAN TEKNOLOGI PROTOTAIP PANTAS DAN APLIKASINYA YANG SENTIASA BERKEMBANG PESAT.

DISAMPING MEMBERI PENDEDAHAN TEORI DAN AMALI TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN TEKNOLOGI PEMBUATAN DAN PEMESINAN KONVENSIONAL, KURIKULUM PROGRAM INI JUGA DISELITKAN DENGAN PENGETAHUAN KEPADA PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN. PROGRAM INI TURUT MEMBEKALKAN PELAJAR DENGAN TEKNIK PEMBENTANGAN YANG BERKESAN MELALUI PENGHASILAN BAHAN BANTUAN PEMBENTANGAN BERBENTUK MULTIMEDIA DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN ADOBE PHOTOSHOP DAN ILLUSTRATOR.

 

KANDUNGAN SILIBUS

SEMESTER 1

DESIGN HISTORY AND APPRECIATION | DESIGN PRESENTATION METHOD | ENGINEERING WORKSHOP | ENGINEERING DRAWING | SAFETY AND HEALTH IN WORKPLACE | TECHNICAL MATHEMATICS | SAINS KEJURUTERAAN | PREPARATORY ENGLISH

SEMESTER 2

VISUAL THINKING & CONCEPTUAL DESIGN | COMPUTER AIDED DESIGN (CAD ) | MANUFACTURING PROCESS |

STATICS & DYNAMICS | PRE-ENGINEERING MATHEMATICS | SKILLS & TECHNOLOGY IN COMPUTER |

PENGAJIAN MALAYSIA 2 | KO-KURIKULUM 1

SEMESTER 3

PRODUCT FORM & AESTHETICS | 3D PROTOTYPING | ERGONOMICS AND USER CENTERED DESIGN | ENGINEERING MATERIAL | MACHINE COMPONENTS DESIGN | THERMOFLUID | TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP

SEMESTER 4

FINAL PROJECT 1 | PRODUCT DESIGN PROJECT | DESIGN FOR MANUFACTURE & ASSEMBLY | PNEUMATIC & HYDRAULIC SYSTEM | FUNDAMENTAL OF ELECTRIC & ELECTRONICS | ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION | KO-KURIKULUM 2

SEMESTER 5

FINAL PROJECT 2 | CAD/CAM | BAHASA KEBANGSAAN / ETIKA PROFESSIONAL | UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM |

BAHASA MANDARIN

SEMESTER 6

INDUSTRIAL TRAINING

TEMPOH PENGAJIAN
 • 3 TAHUN TERMASUK LATIHAN INDUSTRI SELAMA 6 BULAN
PROSPEK KERJAYA

INDUSTRI/ SEKTOR:

AWAM DAN SWASTA DALAM PELBAGAI BIDANG MEREKABENTUK SEPERTI REKABENTUK PRODUK & PEMBUATAN, REKABENTUK MEKANIKAL, REKABENTUK AUTOMOTIF & KEJURUTERAAN, KEJURUTERAAN PROJEK, PENGURUSAN PROJEK DAN R&D, REKABENTUK PERABOT DAN PERUNDINGAN PERINDUSTRIAN REKABENTUK .

JAWATAN:

 • PENOLONG JURUTERA;  PENOLONG JURUTERA PRODUK, PENOLONG JURUTERA REKABENTUK PRODUK, PENOLONG JURUTERA PROJEK, PENOLONG JURUTERA R&D
 • PENGAJAR TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • PERUNDING REKABENTUK (DESIGN CONSULTANT)
 • PEREKABENTUK (DESIGNER)
 • EKSEKUTIF R&D/REKABENTUK PRODUK
 • PENASIHAT PEMASARAN/PENJENAMAAN PRODUK
 • PEREKABENTUK PEMBUNGKUSAN
 • USAHAWAN

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN:

PELAJAR BERPELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN DI PELBAGAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA.
PENTAULIAHAN
 • DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (REKABENTUK PRODUK) PERDA-TECH (MQA)
SYARAT KEMASUKAN

LULUS SPM ATAU YANG SETARAF DAN LULUS BAHASA MELAYU DENGAN SEKURANG-KURANGNYA KREDIT DALAM TIGA (3) MATA PELAJARAN,  TERMASUK MATEMATIK DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL DAN LULUS BAHASA INGGERIS;

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF, DENGAN KELULUSAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK, BAHASA INGGERIS DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL PADA PERINGKAT SPM;

ATAU

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERDA-TECH YANG DIIKTIRAF ATAU SETARAF;

 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK ACUAN)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMESINAN)

ATAU

MANA-MANA SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN YANG SETARAF DENGANNYA.

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMESINAN CNC JITU)

DIPLOMA IN ENGINEERING TECHNOLOGY (CNC PRECISION MACHINING)

PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMESINAN CNC JITU) ADALAH SALAH SATU PROGRAM DIPLOMA DI BAWAH JABATAN TEKNOLOGI PEMBUATAN PERDA-TECH. PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERPENGETAHUAN DAN BERKEMAHIRAN TINGGI DALAM MENGAPLIKASIKAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMESINAN CNC (COMPUTER NUMERICAL CONTROL) YANG BERSESUAIAN DENGAN KEPERLUAN INDUSTRI SERTA MAMPU MENJADI PEMANGKIN KEPADA PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITI HIDUP.

KURIKULUM PROGRAM TELAH DIRANGKA DENGAN TELITI BAGI MEMASTIKAN PELAJAR DIBERI PENEKANAN KEPADA LATIHAN PRAKTIKAL YANG KOMPREHENSIF SELAIN MEMPEROLEH ILMU SECARA TEORI. KURIKULUM YANG MEMFOKUSKAN KEPADA PEMESINAN BERKEJITUAN TINGGI INI BERTUJUAN MENYEDIAKAN PELAJAR SUPAYA BERPENGALAMAN DAN BERKEMAHIRAN TINGGI DALAM MENGENDALI SECARA HANDS-ON PELBAGAI MESIN, ALATAN DAN PERKAKASAN BERKEJITUAN TINGGI BAGI MEMASTIKAN PRODUK YANG DIHASILKAN BERKUALITI DAN MEMENUHI SPESIFIKASI YANG DIKEHENDAKI.

PELAJAR BERPELUANG MELAKUKAN LATIHAN AMALI SECARA BERSEORANGAN ATAU BERKUMPULAN MELIPUTI PEMESINAN KONVENSIONAL TERMASUKLAH OPERASI LARIK (TURNING OPERATION), OPERASI KISAR (MILLING OPERATION), OPERASI CANAI (GRINDING OPERATION WHICH INCLUDES SURFACE AND CYLINDRICAL GRINDING), MEMBUAT KERJA-KERJA GEGASAN DAN SEBAGAINYA. SETERUSNYA PELAJAR DIDEDAHKAN KEPADA PEMESINAN BERKEJITUAN TINGGI BERMULA DENGAN ASAS DAN APLIKASI PEMPROGRAMAN CNC (CNC PROGRAMMING), TEKNOLOGI PEMESINAN NC DAN CNC (UP TO 5-AXIS CNC TECHNOLOGY), PERISIAN DAN APLIKASI CAD/CAM (COMPUTER-AIDED DESIGN AND COMPUTER-AIDED MANUFACTURING), MESIN EDM (ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE INCLUDING WIRE-CUT & DIE SINKING) DAN PENYELENGGARAAN MESIN-MESIN YANG TERLIBAT.

 

KANDUNGAN SILIBUS

SEMESTER 1

CONVENTIONAL MACHINING PRACTICE 1 | ENGINEERING DRAWING | MANUFACTURING PROCESS | SAFETY AND HEALTH IN WORKPLACE | TECHNICAL MATHEMATICS | SAINS KEJURUTERAAN | PREPARATORY ENGLISH | UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

SEMESTER 2

CONVENTIONAL MACHINING PRACTICE 2 | CNC MACHINING 1 | COMPUTER AIDED DESIGN (CAD ) | METROLOGY |

STATICS & DYNAMICS | PRE-ENGINEERING MATHEMATICS | SKILLS & TECHNOLOGY IN COMPUTER | KO-KURIKULUM 1

SEMESTER 3

CNC MACHINING 2 | CAD/CAM | JIGS AND FIXTURE | MACHINE COMPONENTS DESIGN |

ENGINEERING MATERIAL | THERMOFLUID | TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP

SEMESTER 4

CNC MACHINING 3 | EDM WIRE CUT & DIE SINKING | PNEUMATIC & HYDRAULIC SYSTEM | FUNDAMENTAL OF ELECTRIC & ELECTRONICS | ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION | PENGAJIAN MALAYSIA 2 | KO-KURIKULUM 2

SEMESTER 5

FINAL PROJECT | 3D PROTOTYPING | BAHASA KEBANGSAAN / ETIKA PROFESSIONAL | BAHASA MANDARIN

SEMESTER 6

INDUSTRIAL TRAINING

TEMPOH PENGAJIAN
 • 3 TAHUN TERMASUK LATIHAN INDUSTRI SELAMA 6 BULAN
PROSPEK KERJAYA

INDUSTRI/ SEKTOR:

AWAM DAN SWASTA DALAM BIDANG CAD/CAM, QC/QA, R&D.

JAWATAN:

 • PENOLONG JURUTERA
 • PENGAJAR TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • JURUTEKNIK; JURUTEKNIK PENGELUARAN, JURUTEKNIK SERVIS  DAN PENYELENGGARAAN, JURUTEKNIK CAD/CAM, JURUTEKNIK KAWALAN KUALITI, JURUTEKNIK R&D.
 • JURUMESIN (CNC MACHINIST)
 • PENGATURCARA CAM (CAM PROGRAMMER )
 • EKSEKUTIF PENGELUARAN (PRODUCTION EXECUTIVE)
 • EKSEKUTIF KAWALAN KUALITI (QUALITY ASSURANCE EXECUTIVE)
 • TECHNICAL SALES EXECUTIVE
 • R&D PERSONNEL

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN:

PELAJAR BERPELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN DI PELBAGAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA.

LULUS SPM ATAU YANG SETARAF DAN LULUS BAHASA MELAYU DENGAN SEKURANG-KURANGNYA KREDIT DALAM TIGA (3) MATA PELAJARAN,  TERMASUK MATEMATIK DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL DAN LULUS BAHASA INGGERIS;

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF, DENGAN KELULUSAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK, BAHASA INGGERIS DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL PADA PERINGKAT SPM;

ATAU

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERDA-TECH YANG DIIKTIRAF ATAU SETARAF;

 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK ACUAN)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMESINAN)

ATAU

MANA-MANA SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN YANG SETARAF DENGANNYA.

PENTAULIAHAN
 • DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (MQA)
SYARAT KEMASUKAN

LULUS SPM ATAU YANG SETARAF DAN LULUS BAHASA MELAYU DENGAN SEKURANG-KURANGNYA KREDIT DALAM TIGA (3) MATA PELAJARAN,  TERMASUK MATEMATIK DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL DAN LULUS BAHASA INGGERIS;

ATAU

LULUS SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) ATAU YANG SETARAF, DENGAN KELULUSAN DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK, BAHASA INGGERIS DAN SATU (1) MATA PELAJARAN BERKAITAN SAINS/TEKNIKAL/VOKASIONAL PADA PERINGKAT SPM;

ATAU

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERDA-TECH YANG DIIKTIRAF ATAU SETARAF;

 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK ACUAN)
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMESINAN)

ATAU

MANA-MANA SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN YANG SETARAF DENGANNYA.

  

 

SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK PRODUK)

STRUKTUR KURIKULUM BIDANG KEJURUTERAAN PEMBUATAN REKABENTUK PRODUK DIRANGKA AGAR IANYA DAPAT MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN ANTARA BIDANG PENGKHUSUSAN TEKNIKAL DAN JUGA PENGURUSAN INDUSTRI. KESELURUHAN KURSUS TERAS YANG DITAWARKAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA ASPEK-ASPEK DALAM INDUSTRI PEMBUATAN KHUSUSNYA KEPADA PENGHASILAN REKABENTUK PRODUK YANG SETANDING DENGAN PRODUK-PRODUK BERJENAMA TERKEMUKA DI DUNIA DAN JUGA PENDEDAHAN KEPADA TEKNOLOGI PEMBUATAN. MODUL YANG DIBANGUNKAN MERANGKUMI ASPEK REKABENTUK INDUSTRI, LUKISAN KEJURUTERAAN, CAD/CAM, SOLID MODELING, ADVANCE SOLID MODELING, RAPID PROTOTYPING DAN LAIN-LAIN.

TEMPOH PENGAJIAN
 • 21 BULAN TERMASUK LATIHAN INDUSTRI SELAMA 3 BULAN
PROSPEK KERJAYA
 • PEMBANTU JURUTERA REKABENTUK
 • JURUTEKNIK REKABENTUK
 • DRAFTSMAN
PENTAULIAHAN
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN(REKABENTUK PRODUK) PERDA-TECH
SYARAT KEMASUKAN
 • LULUS SPM/SPMV SERTA MEMENUHI SYARAT MINIMUM BERIKUT : LULUS BAHASA MELAYU DAN MENDAPAT KEPUJIAN DALAM SALAH SATU SUBJEK MATEMATIK /MATEMATIK TAMBAHAN /KIMIA /BIOLOGI /SAINS TAMBAHAN /SUBJEK TEKNIKAL /SAINS /VOKASIONAL.

 

 

SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKABENTUK ACUAN)

KURSUS INI MENAWARKAN LATIHAN EBRDASARKAN MTEORI DAN AMALI DALAM BIDANG TEKNOLOGI PEMESINAN. SETELAH TAMAT PENGAJIAN, PELAJAR BERKEBOLEHAN MELAKUKAN KERJA-KERJA YANG MELIBATKAN MESIN CNC SEPERTI PENGATURCARAAN, MENGENDALIKAN MESIN KONVESIONAL SEPERTI MESIN LARIK,MESIN KISAR DAN MESIN CANAI DENGAN KETEPATAN TINGGI. DISAMPING ITU, PELAJAR-PELAJAR JUGA BERKEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM 3D CAD/CAM/CAE/CAT UNTUK KERJA-KERJA REKABENTUK,ANALISA DAN PEMBUATAN.

TEMPOH PENGAJIAN
 • 21 BULAN TERMASUK LATIHAN INDUSTRI SELAMA 3 BULAN
PROSPEK KERJAYA
 • PENGATURCARA CNC(CNC PROGRAMMER)
 • REKABENTUK CAD/CAM
 • JURUTEKNIK PENGELUARAN
 • PEREKABENTUK
 • SISTEM PEMBUATAN AUTOMATIK
 • JURUTEKNIK PENYELENGGARAAN
PENTAULIAHAN
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN(REKABENTUK ACUAN) PERDA-TECH
SYARAT KEMASUKAN
 • LULUS SPM/SPMV SERTA MEMENUHI SYARAT MINIMUM BERIKUT : LULUS BAHASA MELAYU DAN MENDAPAT KEPUJIAN DALAM SALAH SATU SUBJEK MATEMATIK /MATEMATIK TAMBAHAN /KIMIA /BIOLOGI /SAINS TAMBAHAN /SUBJEK TEKNIKAL /SAINS /VOKASIONAL.

 

 

SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMESINAN)

KURSUS INI MENAWARKAN LATIHAN EBRDASARKAN MTEORI DAN AMALI DALAM BIDANG TEKNOLOGI PEMESINAN. SETELAH TAMAT PENGAJIAN, PELAJAR BERKEBOLEHAN MELAKUKAN KERJA-KERJA YANG MELIBATKAN MESIN CNC SEPERTI PENGATURCARAAN, MENGENDALIKAN MESIN KONVESIONAL SEPERTI MESIN LARIK,MESIN KISAR DAN MESIN CANAI DENGAN KETEPATAN TINGGI. DISAMPING ITU, PELAJAR-PELAJAR JUGA BERKEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM 3D CAD/CAM/CAE/CAT UNTUK KERJA-KERJA REKABENTUK,ANALISA DAN PEMBUATAN.

TEMPOH PENGAJIAN
 • 21 BULAN TERMASUK LATIHAN INDUSTRI SELAMA 3 BULAN
PROSPEK KERJAYA
 • PENGATURCARA CNC(CNC PROGRAMMER)
 • REKABENTUK CAD/CAM
 • JURUTEKNIK PENGELUARAN
 • PEREKABENTUK
 • SISTEM PEMBUATAN AUTOMATIK
 • JURUTEKNIK PENYELENGGARAAN
PENTAULIAHAN
 • SIJIL KEJURUTERAAN PEMBUATAN(PEMESINAN) PERDA-TECH
SYARAT KEMASUKAN
 • LULUS SPM/SPMV SERTA MEMENUHI SYARAT MINIMUM BERIKUT : LULUS BAHASA MELAYU DAN MENDAPAT KEPUJIAN DALAM SALAH SATU SUBJEK MATEMATIK /MATEMATIK TAMBAHAN /KIMIA /BIOLOGI /SAINS TAMBAHAN /SUBJEK TEKNIKAL /SAINS /VOKASIONAL.

 

Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan,Jabatan Perdana MenteriLembaga Kemajuan Wilayah Pulau PinangciscoKementerian Pelajaran MalaysiaJabatan Pembangunan KemahiranMIMOSTATIUCPOLITEKNIK KOTA BHARU