• +604-599 1100
 • +604-593 8937
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kejuruteraan Pertanian

Sijil Kejuruteraan Pertanian

Maklumat Program

Pengenalan

Melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan memenuhi keperluan pasaran industri.

OBJEKTIF PROGRAM

 • Untuk membentuk pelajar-pelajar yang fleksibel, berpengetahuan, berkemahiran dan bermotivasi untuk pembangunan kerjaya;
 • Untuk membangun pelbagai kemahiran dan teknik, kualiti diri dan personaliti yang memenuhi keperluan kerjaya;
 • Melahirkan pelajar yang berdayasaing menerusi kombinasi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diprolehi dari kemahiran ini;
 • Melahirkan pelajar yang mampu berkejasama dalam arena yang berbeza dengan memcapai matlamat yang sama; dan
 • Untuk melahirkan pelajar yang bertangungjawab, taat kepada tuhan, masyarakat dan negara

 

HASIL PEMBELAJARAN

 • Graduan boleh mengaplikasi pengetahuan asas matematik, sains dan kejuruteraan pertanian kepada prosedur dan amalan rutin dalam bidang kejuruteraan pertanian
 • Graduan boleh bertindak balas terhadap masalah dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam bidang kejuruteraan pertanian dan disiplin yang berkaitan dengan operasi dan penyelenggaraan
 • Graduan boleh membantu dalam kajian dan reka bentuk penyelesaian sistem teknologi kejuruteraan perrtanian yang spesifik
 • Graduan boleh menunjukkan pemahaman tentang etika, tanggungjawab dan norma amalan kerja dalam bidang kejuruteraan pertanian
 • Graduan boleh menunjukkan kemahiran berkomunikasi dan skil berpasukan dalam melaksanakan tugasan
 • Graduan boleh menunjukkan kesedaran isu berkaitan dengan kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan kebudayaan serta tanggungjawab yang berkaitan bidang kejuruteraan pertanian
 • Graduan berkemampuan untuk menunjukkan kesedaran terhadap pengurusan, amalan perniagaan, keusahawanan dan pembangunan lestari melibatkan kejuruteraan pertanian
 • Graduan berkebolehan untuk mengiktiraf pembangunan kerjaya dan terlibat dengan pembelajaran sepanjang hayat
 
TEMPOH PENGAJIAN
 • 21 Bulan Termasuk Latihan Industri Selama 3 Bulan

SYARAT KEMASUKAN

 • Warganegara Malaysia
 • Memiliki SPM atau setaraf, dengan
 • Lulus Bahasa Melayu
 • Lulus Sejarah (bagi SPM tahun 2013 ke atas)
 • Lulus Matematik dan mendapat SATU (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 
PENGANUGERAHAN
 • Sijil Kejuruteraan Pertanian

PROSPEK KERJAYA
 • Juruteknik Jentera Ladang
 • Juruteknik Mekanikal
 • Penyelia Ladang
 • Pembantu Ladang
 • Pembantu Pertanian
 • Usahawan
Hak Cipta Terpelihara © PERDA-TECH 2024 / Paparan Terbaik Resolusi 1024 x 768 @ Mobile Responsive